MLF is now indexed in ERIH

Tuesday, July 20, 2021 - 12:00

We are pleased to announce that the "Medical Library Forum" is indexed in the ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). ERIH PLUS is a reference index of journals published in all European languages, containing bibliographic information on scientific journals in the fields of humanities and social sciences. See the journal profile in ERIH PLUS.

Z wielką przyjemnością informujemy o zamieszczeniu czasopisma "Forum Bibliotek Medycznych" w bazie ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). ERIH PLUS to indeks referencyjny czasopism publikowanych we wszystkich europejskich językach, zawierający informacje bibliograficzne dot. czasopism naukowych z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Zobacz profil czasopisma w ERIH PLUS.

New issue is avaiable!

Friday, April 30, 2021 - 18:00
I warmly invite you to read the latest issue of the "Medical Library Forum", in which you will find interesting articles, among others about the modern perception of libraries - the library as the third place in human life, about promoting the image of libraries so that they can attract more and more demanding users, or about historical collections digitized in the Main Library of the Medical University of Warsaw. These and other interesting articles are waiting for you, I wish you a pleasant reading.

Serdecznie zapraszam do lektury najnowszego numeru czasopisma Forum Bibliotek Medycznych, w którym znajdziecie Państwo interesujące artykuły, m.in. o nowoczesnym postrzeganiu bibliotek - biblioteka jako trzecie miejsce w życiu człowieka, promowaniu wizerunku książnic, tak by przyciągały coraz bardziej wymagającego użytkownika czy o zbiorach historycznych digitalizowanych w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Te i inne ciekawe artykuły czekają na Państwa, życzę miłej lektury - redaktor naczelna - Irmina Utrata.

New issue is avaiable!

Monday, December 7, 2020 - 12:00

I invite you to read the content of the latest issue of the journal, from which readers will learn, among others about the directions of libraries development in the 21st century – Library 3.0, about social media as a tool for creating a positive image of libraries or about the renovation of the historical journal collection of the Medical Library of the Jagiellonian University. These and other articles are waiting for you. With wishes for a pleasant reading – Editor-in-chief – Irmina Utrata.

New issue is avaiable!

Tuesday, September 1, 2020 - 20:00

It is with great pleasure that we present the next issue of the "Medical Library Forum", in which you can read, among others about: advantages and disadvantages of a self-service lending library, the project of university libraries of Warsaw – BiblioWawa/SWW, the use of microblogging by academic libraries in Poland. The reader will also find an attractive article about the Polish medical book at the turn of the 18th and 19th centuries. I wish you a good reading. Editor-in-Chief - Irmina Utrata.

New issue is avaiable!

Friday, May 22, 2020 - 20:00

I invite you to read the next issue of the "Medical Library Forum", in which you will find interesting articles, including a publication about opening research data or the workshop organized by the EAHIL association in 2019 in Basel. Thanks to Monika Kubiak from Collegium Medicum in Bydgoszcz, we will return to the scientific events accompanying the 37th Conference of Medical Libraries. These and other, extremely interesting articles are waiting for you. I wish you a good reading. Editor-in-Chief - Irmina Utrata.

New issue is avaiable!

Tuesday, December 31, 2019 - 20:00

I warmly invite you to read the new issue of the "Medical Library Forum" – the second one published this year. You will find many interesting articles, among others about the Digital Medical Library of the Jagiellonian University Medical College, experiences and the conclusions of the Mendeley Institutional Edition project run at the Wroclaw Medical University Main Library, love for books – and many others! I wish you a good reading. Editor-in-Chief - Irmina Utrata.

New issue is avaiable!

Monday, November 4, 2019 - 08:00

We have the pleasure of presenting the next issue of the "Medical Library Forum", and the first one published by the editorial team of the Main Library of the Medical University of Warsaw. Recommending this issue, I wish you enjoyable reading, hoping that the content of the issue will meet your expectations. Editor-in-Chief - Irmina Utrata.