New issue is available!

Monday, December 27, 2021 - 20:00

We are pleased to present the latest issue of the journal, which is entirely devoted to the Polish Platform of Medical Research: a knowledge and research potential platform. All articles are avaiable in two language versions: English and Polish. We invite you to read the extremely interesting articles, bringing knowledge about a comprehensive information management system about: publications, scientific achievements and research. We wish you a good reading.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowszy numer czasopisma, który w całości poświęcony został Polskiej Platformie Medycznej: portalowi zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wszystkie artykuły zostały opublikowane w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej. Zapraszamy do zapoznania się z niezwykle interesującymi artykułami, niosącymi wiedzę na temat kompleksowego systemu zarządzania informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych i badaniach. Życzymy interesującej lektury.

Articles

Dagmara Budek, Agata Z. Majewska, Tomasz Nowocień, Edyta Rogowska
Polish Platform of Medical Research – unique project open to cooperation
Medical Library Forum 2021;14(1):3-13 | DOI: 10.34738/mlf.0053 | Article in English and Polish

Justyna Zawada, Renata Sławińska
How did eight medical institutions build a CRIS type system and a repository – a brief description of the experiences
with the implementation of a partnership project titled “Polish Platform of Medical Research: a knowledge
and research potential management platform”

Medical Library Forum 2021;14(1):14-29 | DOI: 10.34738/mlf.0055 | Article in English and Polish

Irmina Utrata, Paweł Tarkowski
The Polish Platform of Medical Research – a comprehensive source of information about the research potential
of Polish researchers in the field of medicine, pharmacy and health sciences

Medical Library Forum 2021;14(1):30-40 | DOI: 10.34738/mlf.0057 | Article in English and Polish

Paulina Milewska, Witold Kozakiewicz
Integration of the CRIS system with the ORCID platform on the example of
the PublicUM platform created as part of the InterScienceCloud project

Medical Library Forum 2021;14(1):41-48 | DOI: 10.34738/mlf.0054 | Article in English and Polish

Monika Fiedorowicz, Agnieszka Janucik
A different approach to accessibility, i.e. WCAG in full-text documents – working with files
Medical Library Forum 2021;14(1):49-54 | DOI: 10.34738/mlf.0047 | Article in English and Polish

Krzysztof Gościniak, Marek Halkiewicz, Wiesława Mika, Justyna Czepowska, Ewa Waszut, Justyna Seiffert
Researcher profile on the Polish Platform of Medical Research, with the local platform PPM SUM as an example
Medical Library Forum 2021;14(1):55-70 | DOI: 10.34738/mlf.0052 | Article in English and Polish