Ministry of Education and Science (MEiN) list of scientific journals

Wednesday, December 22, 2021 - 08:00

We are pleased to inform, that on December 1, 2021, the Ministry of Education and Science in Poland announced a new list of scientific journals and reviewed materials from international conferences. "Medical Library Forum" recived 20 ranking points.

Z radością informujemy, że w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym 1 grudnia 2021 r. przez MEiN, czasopismo "Medical Library Forum"/"Forum Bibliotek Medycznych" otrzymało 20 punktów.