MLF is now indexed in ERIH

Tuesday, July 20, 2021 - 12:00

We are pleased to announce that the "Medical Library Forum" is indexed in the ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). ERIH PLUS is a reference index of journals published in all European languages, containing bibliographic information on scientific journals in the fields of humanities and social sciences. See the journal profile in ERIH PLUS.

Z wielką przyjemnością informujemy o zamieszczeniu czasopisma "Forum Bibliotek Medycznych" w bazie ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). ERIH PLUS to indeks referencyjny czasopism publikowanych we wszystkich europejskich językach, zawierający informacje bibliograficzne dot. czasopism naukowych z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Zobacz profil czasopisma w ERIH PLUS.