New issue is available!

Tuesday, December 20, 2022 - 20:00

Dear Readers,

it is with great pleasure that I present to you this year’s last issue of our journal. I hope that the articles you find inside will prove to be a fascinating read during these long Winter evenings. I would especially like to point out the article by Iryna Kyrychok, the Director of the Scientific Library of the Kharkiv National Medical University in Ukraine, in which the author discusses the functioning of the library during the Coronavirus pandemic, as well as during the ongoing Russo-Ukrainian War. Despite the military invasion of the Russian Federation on Ukraine, the falling missiles and the wailing alarm sirens, this modern information centre still operates, carrying out all its tasks.

I wish you a pleasent read – Editor-in-Chief – Irmina Utrata.


Szanowni Państwo,

z satysfakcją oddaję w Państwa ręce ostatni w tym roku kalendarzowym numer naszego czasopisma. Mam nadzieję, że zamieszczone artykuły staną się w długie zimowe wieczory zajmującą lekturą. Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na artykuł Pani Iryny Kyryczok – Dyrektora Biblioteki Naukowej Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ukrainie, w którym autorka podejmuje kwestie funkcjonowania biblioteki w czasie pandemii koronawirusa oraz trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Mimo inwazji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, spadających rakiet i wycia syren alarmowych, to nowoczesne centrum informacyjne nadal funkcjonuje wypełniając wszystkie swoje zadania.

Życzę udanej lektury – redaktor naczelna – Irmina Utrata.


Articles

Witold Kozakiewicz, Bogumiła Bruc
The tasks and role of medical librarians in the process of preparing systematic reviews: the project "Systematic Review as an Integral Component of Research Projects", implemented by the Information and Library Center of the Medical University of Lodz
Medical Library Forum 2022;15(2):4-6 | DOI: 10.34738/mlf.0075 | Article in English and Polish

Krzysztof Włodarczyk
Selected aspects of authorship of biomedical publications. Literature review and own study
Medical Library Forum 2022;15(2):7-16 | DOI: 10.34738/mlf.0070 | Article in English and Polish

Justyna Trawińska
Literature and medicine. A Book Discussion Club at a medical univeristy
Medical Library Forum 2022;15(2):17-25 | DOI: 10.34738/mlf.0063 | Article in English and Polish

Paulina Obuchowicz
Surgery publications from the 19th and first half of the 20th century at the Library of the Medical University of Wrocław – from project concept to implementation
Medical Library Forum 2022;15(2):26-42 | DOI: 10.34738/mlf.0067 | Article in English and Polish

Reports

Iryna Kyryczok
Scientific Library of the Kharkiv National Medical University in overcoming the challenges of the COVID-19 pandemic and martial law
Medical Library Forum 2022;15(2):43-50 | DOI: 10.34738/mlf.0071 | Article in English and Polish

Izabela Czeszek
XXXIX Problem Conference of Medical Libraries in Wroclaw “Open Science – Effective Cooperation – Dynamic Development”. Report
Medical Library Forum 2022;15(2):51-65 | DOI: 10.34738/mlf.0073 | Article in English and Polish