The medical libraries within the Conference of Directors of Academic Libraries of Medical Universities (KDBAUM) and their activities in the face of the COVID-19 pandemic. Survey results

Izabela Czeszek
Main Library, Wrocław Medical University, Poland
Correspondence: izabela.czeszek@umw.edu.pl

Summary: The article aims at presenting the results of a survey conducted among the directors of fourteen research medical libraries operating within KDBAUM. The survey examines the changes in the way the libraries operated and the activities they undertook as well as the restrictions on the services resulting from the declaration of an epidemic situation and the introduction of lockdowns. The survey covered, among other topics, the systems of services provided, the scope of the services performed, the tools used at work and in communication, both internal and external, the innovative solutions adopted, COVID-19 related risks for the libraries and librarians as well as COVID-19 cases and vaccinations. The beginning of the chronological scope of the study was set for 10–11 March 2020. Based on the results of the survey, it was concluded that libraries met the challenges that they faced while functioning during the pandemic crisis. The survey results also shows real threats such as declining number of visits and loans as well as reduction of employment.

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie analizy wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród dyrektorów 14 naukowych bibliotek medycznych funkcjonujących w strukturach KDBAUM. Prezentowane badanie dotyczy zmian w funkcjonowaniu i działalności bibliotek uczelni medycznych, a także ograniczeń oferty wynikających z ogłoszenia stanu epidemii oraz wprowadzania lockdownów. Badaniem objęto zagadnienia związane m.in. z systemem pracy, zakresem świadczonych usług, narzędziami pracy oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zastosowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami, zagrożeniami dla bibliotek i pracowników, zachorowaniami na COVID-19 i wdrożonymi szczepieniami. Początek zakresu chronologicznego badania wyznaczono na 10–11 marca 2020 r. Na podstawie wyników ankiety wywnioskowano, że biblioteki sprostały wyzwaniom, z którymi wiąże się prowadzenie działalności w trakcie kryzysu pandemicznego.

Keywords: libraries of medical universities, COVID-19, pandemic, library activities, communication, preventive measures, threats.

Medical Library Forum 2021;14(2):21-40 | DOI: 10.34738/mlf.0058