Changes in library image creation on the example of the Main Library of the Medical University of Warsaw

Dagmara Szmajser-Chylarecka
Main Library, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence: dagmara.szmajser@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0001-9275-0949

Summary: Nowadays, the libraries have to pay more attention to promotion than in the past, when occasional exhibitions, meetings with authors and posters advertising new books in the collection were enough. Unlimited access to information and documents makes it increasingly difficult for libraries to be attractive institutions. The libraries need to attract readers not only with their resources but also with the events they organise. In this article the issue of image promotion is discussed on the example of the Main Library of the Medical University of Warsaw.

Streszczenie: Współcześnie biblioteki muszą zwracać na promocję większą uwagę niż dawniej, gdy wystarczyły okazjonalne wystawy, spotkania z autorami i plakaty reklamujące nowości w księgozbiorze. Nieograniczony dostęp do informacji i dokumentów sprawia, że książnicom coraz trudniej jest być atrakcyjnymi instytucjami. Biblioteki muszą przyciągać czytelników nie tylko zasobami, ale także organizowanymi spotkaniami. W niniejszym artykule zagadnienie promowania wizerunku omówiono na przykładzie Biblioteki Głównej WUM.

Keywords: academic libraries, scientific libraries, medical libraries, promotion, marketing, architecture, social media

Medical Library Forum 2020;13(2):19-28 DOI: 10.34738/mlf.0041