Medical matters in the “Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” (Yearbooks of the Royal Warsaw Society of Friends of the Sciences) (1802–1830)

Maria Joanna Turos
Department of Medical Ethics and Palliative Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence: maria.turos@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1343-9218

Summary: The Warsaw Society of Friends of the Sciences, active in the first decades of the 19th century, contributed to the development of scientific life in Poland. The Society took interest in medical sciences in a broad sense, among other things, and from the very beginning its members included many medical doctors. Among the works published in the “Yearbooks of the Royal Warsaw Society of Friends of the Sciences” were a number of papers on medicine, presented in this article..

Streszczenie: Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, działające w pierwszych dekadach XIX w., przyczyniło się do rozwoju życia naukowego na terenie Polski. Jednym z obszarów zainteresowania Towarzystwa były szeroko rozumiane nauki medyczne, a wśród jego członków od samego początku znajdowali się liczni lekarze. Na łamach „Roczników Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” miejsce znalazło szereg prac związanych z medycyną, których prezentacji poświęcony jest niniejszy artykuł.

Keywords: Warsaw Society of Friends of the Sciences, “Yearbooks of the Royal Warsaw Society of Friends of the Sciences”, scientific journals, Warsaw, 19th century

Medical Library Forum 2020;13(2):58-66 DOI: 10.34738/mlf.0022