Articles

Maja Wojciechowska, Monika Orzol
A library as the third place. On the example of medical school libraries
Biblioteka jako trzecie miejsce. Przykład bibliotek szkół medycznych
Medical Library Forum 2020;13(2):3-18 | DOI: 10.34738/mlf.0044 | Article in Polish

Dagmara Szmajser-Chylarecka
Changes in library image creation on the example of the Main Library of the Medical University of Warsaw
Zmiany w kreowaniu wizerunku bibliotek na przykładzie działań Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Medical Library Forum 2020;13(2):19-28 | DOI: 10.34738/mlf.0041 | Article in Polish

Agnieszka Czarnecka, Irmina Utrata
On a virtual shelf – selected publications of the Digital Library of the Medical University of Warsaw
Na wirtualnej półce – wybrane zasoby Biblioteki Cyfrowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Medical Library Forum 2020;13(2):29-42 | DOI: 10.34738/mlf.0046 | Article in Polish

Magdalena Jonko
Documents of social life in the collections of the Main Library of Wroclaw Medical University
Dokumenty życia społecznego w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Medical Library Forum 2020;13(2):43-51 | DOI: 10.34738/mlf.0045 | Article in Polish

Monika Kubiak
Academic Journals. Part 1. Definitions and roles
Czasopisma akademickie. Cz. 1. Definicje i role
Medical Library Forum 2020;13(2):52-57 | DOI: 10.34738/mlf.0049 | Article in Polish

Maria Joanna Turos
Medical matters in the “Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” (Yearbooks of the Royal Warsaw Society of Friends of the Sciences) (1802–1830)
Tematyka medyczna na łamach „Roczników Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” (1802–1830)
Medical Library Forum 2020;13(2):58-66 | DOI: 10.34738/mlf.0022 | Article in Polish