Machine versus librarian – where are modern lending libraries heading to?

Dagmara Szmajser-Chylarecka
Main Library, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence: dagmara.szmajser@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0001-9275-0949

Summary: BG WUM self-service lending library has been operating since 2012, and its aim is to help BG WUM users to find the literature they need in the easiest way possible. The article describes the functioning of the lending library, the construction and operation of a self-check – a machine, which allows borrowing and returning books, and presents RFID labels and book collection security. The statistics referred to in the paper illustrate the interest in the lending library and show its history since its launching. The author discusses its advantages and disadvantages of the solution and tries to answer the question of whether such forms of lending are necessary in modern libraries.

Streszczenie: Wypożyczalnia Samoobsługowa BG WUM funkcjonuje od 2012 r., a jej celem jest umożliwienie użytkownikom dotarcia do potrzebnej literatury w jak najprostszy sposób. Artykuł przedstawia zasady funkcjonowania wypożyczalni, opisuje budowę i działanie selfchecka – maszyny wypożyczającej i zwracającej książki, a także prezentuje etykiety RFID i zabezpieczenia księgozbioru. Zawarte w tekście statystyki obrazują zainteresowanie wypożyczalnią i przybliżają jej historię od momentu otwarcia. Autor omawia zalety i wady zastosowanego rozwiązania i stara się odpowiedzieć na pytanie, czy takie formy udostępniania są potrzebne we współczesnych bibliotekach.

Keywords: Main Library, Warsaw Medical University, self-service lending library, self-check, RFID

Medical Library Forum 2019;12(2):2-6 DOI: 10.34738/mlf.0032