Reciprocal Borrowing Programme for Warsaw academic libraries (BiblioWawa/SWW) – description and analysis on the example of the Main Library of the Medical University of Warsaw

Klaudia Makowska
Main Library, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence: klaudia.makowska@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0001-8651-4659

Summary: The project of university libraries of Warsaw – BiblioWawa/SWW - offers the possibility to access the participating libraries’ collections on a reciprocal basis. The first part of the article presents the general project overview including the rules of joining and participating in the project. Further in the article, the author presents the analysis of 2 years of the project’s operation on the example of the Main Library of the Warsaw Medical University and attempts to answer the question, “what is the level of interest in the project among its users” as well as what opportunities and development needs are associated with this project.

Streszczenie: BiblioWawa/SWW to program bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów na zasadzie wzajemności. W pierwszej części artykułu zawarto charakterystykę działania programu: zaprezentowano, kto może z niego korzystać, na jakich zasadach i w jaki sposób. Druga część tekstu jest analizą 2 lat działania programu na przykładzie biblioteki WUM i próbą odpowiedzi na pytania, jak dużym zainteresowaniem cieszy się on wśród użytkowników oraz jakie są szanse i potrzeby rozwoju omawianej inicjatywy.

Keywords: BiblioWawa/SWW, reciprocal borrowing, Warsaw libraries

Medical Library Forum 2019;12(2):7-25 DOI: 10.34738/mlf.0031