Articles

Dagmara Szmajser-Chylarecka
Machine versus librarian – where are modern lending libraries heading to?
Maszyna kontra bibliotekarz – dokąd zmierzają współczesne wypożyczalnie?
Medical Library Forum 2019;12(2):2-6 | DOI: 10.34738/mlf.0032 | Article in Polish

Klaudia Makowska
Reciprocal Borrowing Programme for Warsaw academic libraries (BiblioWawa/SWW) – description and analysis on the example of the Main Library of the Medical University of Warsaw
System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa/SWW) – charakterystykai ocena na przykładzie Biblioteki Głównej WUM
Medical Library Forum 2019;12(2):7-25 | DOI: 10.34738/mlf.0031 | Article in English and Polish

Katarzyna Bikowska
Why not Twitter? The use of microblogging by academic libraries in Poland
Dlaczego nie Twitter? Wykorzystanie mikroblogingu w działalności bibliotek akademickich w Polsce
Medical Library Forum 2019;12(2):26-35 | DOI: 10.34738/mlf.0034 | Article in Polish

Elżbieta Maria Walczuk
The summary of the DUN project in journal retroconversion – the analysis of the three years of the program at the Main Library of the Medical University of Warsaw
Podsumowanie realizacji projektu DUN w zakresie retrokonwersji czasopism – analiza trzech lat działalności programu w Bibliotece Głównej WUM
Medical Library Forum 2019;12(2):36-39 | DOI: 10.34738/mlf.0036 | Article in Polish

Maria Joanna Turos
Out of the history of the medical literature from the turn of the 18th and 19th centuries
Z dziejów polskiej książki medycznej przełomu XVIII i XIX w
Medical Library Forum 2019;12(2):40-52 | DOI: 10.34738/mlf.0002 | Article in Polish

Scholastyka Baran
Human health on the pages of the “Veterinary Review”
Zdrowie człowieka na łamach „Przeglądu Weterynaryjnego”
Medical Library Forum 2019;12(2):53-62 | DOI: 10.34738/mlf.0029 | Article in Polish