Experiences of the three years of the Mendeley Institutional Edition project at the Wroclaw Medical University Main Library

Justyna Zawada
Main Library, Wroclaw Medical University, Poland
Correspondence to: justyna.zawada@umed.wroc.pl
ORCID: 0000-0002-5506-2183

Summary: The article provides a brief description of the Mendeley reference manager – its evolution and functions – as well as sum-marizes the course, the experiences and the conclusions of the Mendeley Institutional Edition project run at the Wroclaw Medical University Main Library in the years 2016–2018.

Streszczenie: Artykuł przedstawia krótką charakterystykę menedżera bibliografii Mendeley – historię jego powstania oraz poszczególne funkcje – a także podsumowanie przebiegu, doświadczeń i wniosków z projektu Mendeley Institutional Edition przeprowa-dzonego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w latach 2016–2018.

Keywords: reference manager, Mendeley, Mendeley Institutional Edition

Medical Library Forum 2018;11(2):53-64 DOI: 10.34738/mlf.0015