The study went well. A positive result! Analysis of the satisfaction survey results of medical libraries users

Małgorzata Florianowicz
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland

Małgorzata Gorczewska
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland

Kamila Machowina
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland

Jakub Rusakow
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence to: jakubrusakow@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0003-3233-7815

Summary: Modern academic libraries, including medical libraries, constantly strive to achieve their users’ needs as accurately as possible. Consequently, that is why libraries efficiency is measured by users’ satisfaction rate. It includes resources and their availability, employees’qualifications as well as the libraries’ housing conditions. Users’ opinions can be beneficial as they verify previous work of libraries and signpost new directions in development. Therefore, in 2017 there was organized the users’ satisfaction survey in academic libraries. It was a part of „Analysis of Scientific Libraries Functioning” project initiated by The Polish Librarians’ Association. 32 academic libraries, including 5 medical libraries, participated in the sur-vey. This paper presents the results in medical libraries. It is an attempt to plan new solutions based on the previously determined best functioning mechanisms and define the features that still need improvement.

Streszczenie: Nowoczesne biblioteki akademickie, w tym biblioteki medyczne, nieustannie dążą do jak najpełniejszej realizacji potrzeb swoich odbiorców – jednym z głównych kryteriów skuteczności pracy bibliotek stała się więc satysfakcja użytkowników. Ciągłej ocenie poddają oni nie tylko zasoby czy zasady udostępniania zbiorów, ale także warunki lokalowe i kwalifikacje personelu. Opinie czytelników weryfikują pracę bibliotek i wytyczają kierunki rozwoju. Dlatego w 2017 r. przeprowadzono badanie satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych w formie ankiety. Była to część projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych, realizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W badaniu wzięły udział 32 biblioteki akademickie, w tym 5 bibliotek medycznych. W artykule zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej w bibliotekach medycznych, spróbowano wskazać najlepiej funkcjonujące mechanizmy i zaplanować oparte na nich nowe rozwiązania, a jednocześnie ustalić, które elementy wymagają poprawy.

Keywords: library users satisfaction survey, medical library, quality management, Analysis of Scientific Libraries Functioning

Medical Library Forum 2018;11(2):36-52 DOI: 10.34738/mlf.0012