Can a librarian safeguard the reliability of the research?

Patrycja Kurowska
The Stanisław Konopka Main Medical Library, Warsaw, Poland
Department of Pharmacognosy and Molecular Basis of Phytotherapy, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence to: p.kurowska@gbl.waw.pl
ORCID: 0000-0002-0548-4572

Summary: Contemporary science struggles with misconduct and unethical behavior of scientists. Craving for fame or other benefits that the publication in a prestigious scientific journal possibly entails, gives raise to various abuses. To date, many articles emphasized the librarian’s role in combating plagiarism; it was also suggested for the librarian to be the person responsi-ble for educating academic authors about publishing procedures and research-related ethics. He is also responsible for assisting users in selecting publications. By building up the library’s collections, cataloguing and indexing them, creating databases, the librarian notices things that a less skilled user cannot see. Can a librarian, rich in knowledge and experience, safeguard the reliability of the research? What tools should he use?

Streszczenie: Współczesna nauka boryka się z nieuczciwością i nieetycznymi zachowaniami naukowców. Pragnienie sławy czy innych korzyści, jakie może przynieść publikacja w prestiżowym czasopiśmie, staje się przyczyną rozmaitych nadużyć. Dotychczas w wielu pracach podkreślano rolę bibliotekarza w zwalczaniu plagiatorstwa, sugerowano też, aby to właśnie on był osobą odpowiedzialną za kształcenie autorów akademickich w zakresie procedur wydawniczych i etyki badawczej. Jego zadaniem jest również wsparcie użytkowników w doborze publikacji. Budując, katalogując czy indeksując zbiory biblioteczne i tworząc bazy danych, bibliotekarz ma szansę wychwycić rzeczy, których nie jest w stanie dostrzec mniej wprawny użytkownik. Czy zatem bogaty w wiedzę i doświadczenie pracownik biblioteki może stać na straży rzetelności naukowej? Jakimi narzędzi-ami powinien się posługiwać?

Keywords: scientific misconduct, retraction of publication, librarians

Medical Library Forum 2018;11(2):29-35 DOI: 10.34738/mlf.0008