Military pharmacopoeias at the turn of the 19th century

Maria Joanna Turos
Department of Medical Ethics and Palliative Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence to: maria.turos@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1343-9218

Summary: The development of the pharmacopoeia, as a separate kind of medical book addressed to pharmacists, as well as the creation of a separate health service related to land and sea forces led to the creation of a new type of brief publications on medicinal products at first addressed to military physicians, and later also military pharmacists. On the one hand, these were collections of basic prescriptions, and on the other – uniformizations of the general pharmacy market due to their use when placing wholesale orders by the army. In these books, for the first time, national languages along with Latin were also widely introduced. This was mainly the case in France, England, Poland and Russia.

Streszczenie: Rozwój farmakopei jako osobnego gatunku książki medycznej adresowanej do aptekarzy oraz utworzenie oddzielnej służby zdrowia związanej z jednostkami sił zbrojnych na lądzie i w marynarce skutkowały powstaniem nowego typu niewielkich publikacji na temat środków leczniczych. Mowa o książkach adresowanych do lekarzy wojskowych, a w późniejszym okresie – również do farmaceutów pracujących w armii. Były to z jednej strony zbiory podstawowych recept, a z drugiej strony publikacje uniformizujące ogólny rynek aptekarski, armia wykorzystywała bowiem swoje farmakopee przy składaniu zamówień o charakterze hurtowym. W książkach, którym poświęcony jest niniejszy tekst, po raz pierwszy zaczęto szeroko wprowadzać – obok języka łacińskiego – języki narodowe. Działo się tak przede wszystkim na terenie Francji, Anglii, Polski i Rosji.

Keywords: 18th century, 19th century, medical book, pharmacopoeia, military medicine

Medical Library Forum 2018;11(2):2-12 DOI: 10.34738/mlf.0003