Articles

Maria Turos
Military pharmacopoeias at the turn of the 19th century
Farmakopee wojskowe przełomu XVIII i XIX w
Medical Library Forum 2018;11(2):2-12 | DOI: 10.34738/mlf.0003 | Article in Polish

Marzena Susczyk
Love for books makes you happy – the beneficial effects of reading on the brain
Miłość do książek uszczęśliwia, czyli o zbawiennym wpływie czytania na mózg
Medical Library Forum 2018;11(2):13-21 | DOI: 10.34738/mlf.0005 | Article in English and Polish

Małgorzata Matera, Anna Zbijowska, Grzegorz Zając
The functioning and perspectives for the development of the Digital Medical Library with particular reference to the Database of Doctoral Theses
Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju Cyfrowej Biblioteki Medycznej ze szczególnym uwzględnieniem Bazy prac doktorskich
Medical Library Forum 2018;11(2):22-28 | DOI: 10.34738/mlf.0007 | Article in Polish

Patrycja Kurowska
Can a librarian safeguard the reliability of the research?
Czy bibliotekarz może stać na straży rzetelności badań naukowych?
Medical Library Forum 2018;11(2):29-35 | DOI: 10.34738/mlf.0008 | Article in Polish

Małgorzata Florianowicz, Małgorzata Gorczewska, Kamila Machowina, Jakub Rusakow
The study went well. A positive result! Analysis of the satisfaction survey results of medical libraries users
Badania przebiegły pomyślnie. Wynik pozytywny! Analiza wyników badania satysfakcji użytkowników bibliotek medycznych
Medical Library Forum 2018;11(2):36-52 | DOI: 10.34738/mlf.0012 | Article in Polish

Justyna Zawada
Experiences of the three years of the Mendeley Institutional Edition project at the Wroclaw Medical University Main Library
Doświadczenia z trzech lat projektu Mendeley Institutional Edition w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Medical Library Forum 2018;11(2):53-64 | DOI: 10.34738/mlf.0015 | Article in Polish