Collection of digitised library resources on the AZON platform — effects of participation of the WMU Main Library in the partnership project “e-scienceplus.pl Active Information Platform”

Aneta Cybulska
Main Library, Wroclaw Medical University, Poland
Correspondence: aneta.cybulska@umw.edu.pl

Magdalena Jonko
Main Library, Wroclaw Medical University, Poland
Correspondence: magdalena.jonko@umed.wroc.pl
ORCID: 0000-0002-6306-8104

Michał Olczyk
Main Library, Wroclaw Medical University, Poland
Correspondence: michal.oczyk@umw.edu.pl

Dominika Sidorska
Main Library, Wroclaw Medical University, Poland
Correspondence: dominika.sidorska@umw.edu.pl

Renata Sławińska
Main Library, Wroclaw Medical University, Poland
Correspondence: renata.slawinska@umed.wroc.pl

Summary: Between 2016 and 2019, the Wrocław Medical University took part in the partnership project “e-scienceplus.pl Active Information Platform” led by the Wrocław University of Technology. As a result of the involvement of the WMU Main Library, a collection of library resources dedicated to medical science and education in the 19th and early 20th centuries was created and made available on the AZON platform. The digitisation process involved several steps, from setting the criteria to select documents for digitisation, to creating metadata and substantive content descriptions, to digital processing and file conversion to specific formats. During the staged implementation process, a proprietary IT tool was used to support work organisation and control. The project continues under the name “Open Science 2.0 Resource Atlas”. Both projects were financed from European Union funds under the Operational Programme Digital Poland.

Streszczenie: W latach 2016–2019 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu brał udział w projekcie partnerskim „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”, którego liderem była Politechnika Wrocławska. Efektem uczestnictwa BG UMW w projekcie jest kolekcja zdigitalizowanych zasobów bibliotecznych poświęconych nauce i kształceniu w zakresie medycyny w XIX i początkach XX w., udostępniona na platformie AZON. Proces digitalizacji obejmował kilka etapów – od ustalenia kryteriów wyboru dokumentów do digitalizacji, przez stworzenie opisu metadanowego i opisu zawartości merytorycznej, po obróbkę cyfrową i konwersję plików do określonego formatu. W wieloetapowym procesie realizacji zadań projektowych wykorzystano autorskie narzędzie informatyczne wspomagające organizację i kontrolę prac. Projekt jest kontynuowany pod nazwą „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”. Obydwa projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Keywords: digital libraries, repositories, electronic documents, digitisation of library collections, European projects

Medical Library Forum 2022;15(1):63-75 DOI: 10.34738/mlf.0048