In the fight against smallpox. About Mathias Nathanael Wolff's publication "Unterricht gegen die Kinder-Blattern"

Piotr Paluchowski
Department of History and Philosophy of Medical Sciences, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence: piotr.paluchowski@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0002-6525-3821

Summary: In the eighteenth century, knowledge about variolization reaches Europe. In Gdańsk Pomerania one of the first phy¬sicians who began to use it was a doctor and astronomer, Mathias Nathanael Wolff. The text discusses the publication he wrote "Unterricht gegen die Kinder-Blattern", which was published in Gdańsk. Its aim was to disseminate variolization by familiarizing readers with its history, execution and recommendations related to this method.

Streszczenie: W XVIII w. dotarła do Europy wiedza na temat wariolizacji. Na Pomorzu Gdańskim jako jeden z pierwszych metodę tę zaczął stosować lekarz i astronom Mathias Nathanael Wolff. Tekst omawia napisaną przez niego pracę Unterricht gegen die Kinder-Blattern, która ukazała się w Gdańsku i której celem było upowszechnienie wariolizacji poprzez zaznajomienie czytelników z jej historią i przeprowadzaniem oraz związanymi z nią zaleceniami.

Keywords: 19th century, smallpox, variolization, medical book, Mathias Nathanael Wolff

Medical Library Forum 2020;13(1):31-36 DOI: 10.34738/mlf.0039