Social media in the libraries of medical universities – an attempt at comparison

Ewelina Rybka
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence: ewelina.rybka@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0002-8487-5204

Summary: Scientific libraries have been using social media for a long time. Library employees are open to new technologies and learned how to use them. They are aware of the role technology plays in the libraries’ activities. Thanks to social media, librarians can share knowledge and experience. Direct contact with users translates into better relationships with them. Social media are an attractive and inspiring tool to create a positive image. The article is an attempt at answering the question of how to conduct business on social networking sites and what mistakes to avoid when promoting a library on Facebook, Instagram and YouTube.

Streszczenie: Biblioteki naukowe nie od dziś korzystają z mediów społecznościowych. Pracownicy bibliotek są otwarci na nowe technologie i potrafią ich używać, ponieważ wiedzą, jak ważną rolę odgrywają one w działaniach instytucji. Dzięki mediom społecznościowym bibliotekarze mogą udostępniać wiedzę i dzielić się doświadczeniem. Bezpośredni kontakt z użytkownikami przekłada się na poprawę i usprawnienie relacji. Social media są dla bibliotek inspirującym i atrakcyjnym narzędziem do kreowania pozytywnego wizerunku. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, jak prowadzić działalność w serwisach społecznościowych oraz jakich błędów unikać podczas promowania biblioteki na Facebooku, Instagramie i YouTube.

Keywords: scientific libraries, medical libraries, social media, marketing, Facebook, Instagram, YouTube

Medical Library Forum 2020;13(1):18-25 DOI: 10.34738/mlf.0035