Leopold Lafontaine (1756–1812). Pt. 2. Writer and publicist

Maria Joanna Turos
Department of Medical Ethics and Palliative Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence: maria.turos@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1343-9218

Summary: Leopold Lafontaine combined his work as a physician with writing and journalistic activities. One of the first balneotherapy textbooks came out from under his pen. As a promoter of health education, he founded the first Polish medical periodical – “The Journal of Health for all the Estates”.

Streszczenie: Leopold Lafontaine łączył pracę lekarza z działalnością pisarską i publicystyczną. Stworzył jeden z pierwszych podręczników balneoterapii. Jako popularyzator oświaty zdrowotnej powołał do istnienia pierwszy wydawany w języku polskim periodyk medyczny – „Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów”.

Keywords: Leopold Lafontaine, 18th century, 19th century, medical press, balneology

Medical Library Forum 2020;13(1):47-58 DOI: 10.34738/mlf.0028