Leopold Lafontaine (1756–1812). Pt. 1. Physician

Maria Joanna Turos
Department of Medical Ethics and Palliative Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence: maria.turos@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1343-9218

Summary: Undeservedly forgotten, Leopold Lafontaine, a Warsaw physician living at the turn of the 19th century, was a man who contributed greatly to the development of medical culture in Poland. He sought the creation of a military medical school in Warsaw, and later was a lecturer there. He acknowledged the important role of surgeons’ vocational training by introducing special exams and his engagement in the organizational aspects of public health led to many innovations.

Streszczenie: Postać Leopolda Lafontaine’a, warszawskiego lekarza przełomu XVIII i XIX w., została niesłusznie zapomniana – a był to człowiek, który położył duże zasługi dla rozwoju kultury medycznej w Polsce. Zabiegał o utworzenie w Warszawie wojskowej szkoły medycznej, później zaś był tam wykładowcą. Zwrócił uwagę na istotną rolę przygotowania zawodowego chirurgów i wprowadził specjalne egzaminy. Zajmował się również stroną organizacyjną służby zdrowia, proponując wiele innowacji.

Keywords: Leopold Lafontaine, 18th century, 19th century, doctors

Medical Library Forum 2020;13(1):37-46 DOI: 10.34738/mlf.0027