Articles

Marcin Walczak
Library 3.0 – where are we heading? Directions of libraries development in the 21st century
Biblioteka 3.0 – dokąd zmierzamy? Kierunki rozwoju bibliotek w XXI w.
Medical Library Forum 2020;13(1):2-17 | DOI: 10.34738/mlf.0019 | Article in English and Polish

Ewelina Rybka
Social media in the libraries of medical universities – an attempt at comparison
Media społecznościowe w bibliotekach uczelni medycznych – próba porównania
Medical Library Forum 2020;13(1):18-25 | DOI: 10.34738/mlf.0035 | Article in Polish

Anna Zbijowska, Grzegorz Zając
Historical journal collection of the Medical Library of the JU MC. Implementation of a scientific dissemination project in years 2018-2019
Historyczna kolekcja czasopism Biblioteki Medycznej UJ CM. Realizacja projektu z zakresu działalności upowszechniającej naukę w latach 2018–2019
Medical Library Forum 2020;13(1):26-30 | DOI: 10.34738/mlf.0040 | Article in Polish

Piotr Paluchowski
In the fight against smallpox. About Mathias Nathanael Wolff's publication "Unterricht gegen die Kinder-Blattern"
W walce z ospą. Wokół publikacji Mathiasa Nathanaela Wolffa Unterricht gegen die Kinder-Blattern
Medical Library Forum 2020;13(1):31-36 | DOI: 10.34738/mlf.0039 | Article in Polish

Maria Joanna Turos
Leopold Lafontaine (1756–1812). Pt. 1. Physician
Leopold Lafontaine (1756–1812). Cz. 1. Lekarz
Medical Library Forum 2020;13(1):37-46 | DOI: 10.34738/mlf.0027 | Article in Polish

Maria Joanna Turos
Leopold Lafontaine (1756–1812). Pt. 2. Writer and publicist
Leopold Lafontaine (1756–1812). Cz. 2. Pisarz i publicysta
Medical Library Forum 2020;13(1):47-58 | DOI: 10.34738/mlf.0028 | Article in Polish