Literary heritage of medicine – post-conference considerations

Monika Kubiak
Medical Library, Collegium Medicum of the Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Poland
Correspondence: biblio@cm.umk.pl

Summary: “Literary heritage of medicine – post-conference considerations” is a report from the 37th Problem Conference of Medical Libraries, organized by the Medical Library of the Collegium Medicum in Bydgoszcz of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, held on September 16–18, 2019 in three locations: Bydgoszcz, Pelplin and Toruń. The article presents scientific and social considerations of this three-day conference, with particular emphasis on delivered, very interesting lectures. The article serves as the summary of the main subject matter of the conference, posing a question whether all the related issu-es have been sufficiently discussed.

Streszczenie: Artykuł stanowi relację z 37. Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, zorganizowanej przez Bibliotekę Medyczną Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która odbyła się w dniach 16–18 września 2019 r. w trzech lokalizacjach: Bydgoszczy, Pelplinie i Toruniu. Tekst zawiera omówienie wydarzeń naukowych i towarzyskich każdego dnia zjazdu, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo interesujących prelekcji i wystąpień sponsorskich. Autorka podsumowuje tematykę poruszoną w trakcie konferencji, jednocześnie zastanawiając się, czy wyczerpano wszystkie związane z nią zagadnienia.

Keywords: medical libraries, old medical books, literary heritage of medicine

Medical Library Forum 2019;12(1):39-50 DOI: 10.34738/mlf.0024