Poland’s first open library research data – from theory to practice

Agnieszka Milewska
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence: amilewska@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0002-4954-9809

Natalia Wiśniewska
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence: natalia.wisniewska@ug.edu.pl
ORCID: 0000-0002-8437-6130

Summary: Polish medical libraries jointly implement the project called Polish Medical Platform – a portal for knowledge and research potential management (PPM). The partners of the enterprise will be soon required to provide university staff with appropriate substantive support while depositing publications and research data in PPM repositories. Last year extensive surveys were conducted among researchers on their attitudes and beliefs regarding open research data. The aim of the questionnaire was to identify the needs of scientific staff for the practical application and use of the data. The obtained results were made available by the Main Library of Medical University of Gdańsk according to the latest scientific trends. The paper will discuss the practical aspects of research data management, from the creation of the Data Management Plan (DMP) to the technical preparation of the results to be made available, the selection of the appropriate licence and the final deposit in the repository with the publication on an OA basis. The opening of the results of research carried out by librarians is an example of practical use of knowledge. It also allows to gain experience that will pay off during the planned training of researchers, and at the same time – in a positive and legible way – is a promotion of open science.

Streszczenie: Krajowe biblioteki medyczne, które wspólnie realizują projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” (PPM), będą niebawem musiały zapewnić pracownikom uczelni zaplecze merytoryczne podczas deponowania publikacji i danych badawczych w repozytoriach PPM. Aby przygotować odpowiednie wsparcie w zakresie archiwizowania danych badawczych, przeprowadzono obszerne badania ankietowe dotyczące postaw i przekonań naukowców. Biblioteka Główna GUMed, zgodnie z najnowszymi trendami w nauce, zdecydowała się udostępnić uzyskane wyniki. W artykule omówiono praktyczne aspekty zarządzania danymi badawczymi: od utworzenia data management plan (DMP), przez techniczne przygotowanie wyników do udostępnienia i wybór odpowiedniej licencji, aż po zdeponowanie w repozytorium wraz z upublicznieniem na zasadach otwartego dostępu. Otwarcie wyników badań przeprowadzonych przez bibliotekarzy stanowi przykład praktycznego wykorzystania wiedzy, pozwala zdobyć doświadczenie, które zaprocentuje w trakcie planowanych szkoleń dla pracowników naukowych, a jednocześnie – w sposób pozytywny i czytelny – wpisuje się promocję otwartej nauki.

Keywords: open research data, libraries, open access, data management plan, repositories

Medical Library Forum 2019;12(1):2-8 DOI: 10.34738/mlf.0023