Foreign visitors in the Main Library of the Medical University of Gdańsk

Małgorzata Frąckowiak
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence: malgorzata.frackowiak@gumed.edu.pl

Kamila Machowina
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland

Summary: The report presents course of the visit by two women employees from the Library of the Pavel Jozef Šafárik University in Košice, who visited the Main Library of the Medical University of Gdańsk over the period 4-6 June 2019 as part of the Erasmus+ programme.

Streszczenie: W sprawozdaniu przedstawiono przebieg wizyty dwóch pracownic Biblioteki Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, które odwiedziły Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 4–6 czerwca 2019 r. w ramach programu Erasmus+.

Keywords: Erasmus Košice, Pavel Jozef Šafárik University in Košice, mobility programme, programme of the visit, Main Library of the Medical University of Gdańsk

Medical Library Forum 2019;12(1):36-38 DOI: 10.34738/mlf.0021