Medical texts in the 16th century manuscript from the Sancti Spiritus de Saxia Hospital and Priory in Krakow

Mateusz Zimny
Faculty of History and Cultural Heritage, Pontifical University of John Paul II, Kraków, Poland
Correspondence: matzimny@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4541-7400

Summary: The manuscript from the 16th century preserved in the Jagiellonian Library comes from the Sancti Spiritus de Saxia priory and hospital in Krakow. The complex existed from the 13th to the 18th century and was run by the religious brothers and sisters of the Order of the Holy Spirit de Saxia. The manuscript, apart from the religious content, prayers and liturgical texts, contains parts of medical nature: prescriptions and medical indications, herbals, medical treatises, descriptions of diseases, as well as medical advice based on astrology. In the face of poorly preserved documents before the second half of the 16th century, the manuscript is a valuable source for research on the history of hospitality and works of mercy conducted by Order of the Holy Spirit de Saxia in Krakow, and on the history of medicine in Poland.

Streszczenie: Zachowany w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej XVI-wieczny rękopis o sygnaturze BJ 7044 pochodzi z krakowskiego klasztoru i szpitala Ducha Świętego. Kompleks ten istniał od XIII do XVIII w. i był prowadzony przez braci i siostry Zakonu Ducha Święte-go de Saxia (nazywanych duchakami). Obok treści zakonnych, modlitw i tekstów liturgicznych wspomniany rękopis zawiera treści o charakterze medycznym: recepty i wskazania, spisy ziół, traktaty, opisy chorób, a także rady lekarskie oparte na astrologii. Wobec szczątkowo zachowanych dokumentów z II połowy XVI w. stanowi on cenne źródło do badań nad historią szpitalnictwa i dzieł miłosierdzia prowadzonych przez duchaków w Krakowie, jak również nad historią medycyny w Polsce.

Keywords: medieval manuscript, medical prescriptions, herbals, hospital, astrology, care of the sick, Order of the Holy Spirit de Saxia, Krakow, Sassia

Medical Library Forum 2019;12(1):18-25 DOI: 10.34738/mlf.0020