„Learn, Share, Act, Bridge Borders” – EAHIL workshop 2019

Paulina Milewska
Information and Library Center, Medical University of Łódź, Poland
Correspondence: paulina.milewska@umed.lodz.pl
ORCID: 0000-0002-4967-8766

Magdalena Kokosińska
Information and Library Center, Medical University of Łódź, Poland
Correspondence: magdalena.kokosinska@umed.lodz.pl
ORCID: 0000-0002-8807-2337

Justyna Zawada
Main Library, Wroclaw Medical University, Poland
Correspondence: justyna.zawada@umed.wroc.pl
ORCID: 0000-0002-5506-2183

Summary: Each year an EAHIL conference or workshop on medical librarianship is organised. In 2019 a workshop took place in Basel, Switzerland and offered us a chance to network and establish new relations as well as to improve our professional skills, acquire new knowledge and broaden our views. The article briefly presents EAHIL activity and annual EAHIL events. It also reviews EAHIL Workshop 2019, in which three Polish medical librarians took part.

Streszczenie: Każdego roku stowarzyszenie EAHIL organizuje konferencję albo warsztaty poświęcone zagadnieniom bibliotekarstwa medycznego. W roku 2019 warsztaty odbyły się w Bazylei (Szwajcaria) i były okazją nie tylko do nawiązania międzynarodowych znajomości, ale także do podwyższenia kwalifikacji zawodowych, zdobycia nowej wiedzy i poszerzenia wiedzy już posiadanej. Artykuł przedstawia pokrótce działalność EAHIL oraz charakterystykę samych konferencji, jest również sprawozdaniem z warsztatów, w których brały udział trzy przedstawicielki polskich bibliotek medycznych.

Keywords: EAHIL, medical libraries, EAHIL workshop, professional skills, professional qualifications, worldwide librarianship, LIS education

Medical Library Forum 2019;12(1):9-17 DOI: 10.34738/mlf.0017