Articles

Agnieszka Milewska, Natalia Wiśniewska
Poland’s first open library research data – from theory to practice
Pierwsze w Polsce biblioteczne otwarte dane badawcze – od teorii do praktyki
Medical Library Forum 2019;12(1):2-8 | DOI: 10.34738/mlf.0023 | Article in English and Polish

Paulina Milewska, Magdalena Kokosińska, Justyna Zawada
„Learn, Share, Act, Bridge Borders” – EAHIL workshop 2019
„Learn, Share, Act, Bridge Borders” – warsztaty EAHIL 2019
Medical Library Forum 2019;12(1):9-17 | DOI: 10.34738/mlf.0017 | Article in Polish

Mateusz Zimny
Medical texts in the 16th century manuscript from the Sancti Spiritus de Saxia Hospital and Priory in Krakow (Jagiellonian Library BJ 7044)
Treści medyczne w krakowskim rękopisie duchackim z XVI w. ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (rkp. BJ 7044)
Medical Library Forum 2019;12(1):18-25 | DOI: 10.34738/mlf.0020 | Article in Polish

Małgorzata Florianowicz, Małgorzata Gorczewska, Bartłomiej Siek
Rare prints that survived the turmoil of history and wars – selected collections of the Main Library of the Medical University of Gdańsk
Przypłynęły ze Szwecji, ocalały z Wilna i pozostały po hitlerowskiej pożodze – wybrane cymelia i kolekcje Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Medical Library Forum 2019;12(1):26-35 | DOI: 10.34738/mlf.0026 | Article in Polish

Reports

Małgorzata Frąckowiak, Kamila Machowina
Foreign visitors in the Main Library of the Medical University of Gdańsk
Goście zagraniczni w Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Medical Library Forum 2019;12(1):36-38 | DOI: 10.34738/mlf.0021 | Report in Polish

Monika Kubiak
Literary heritage of medicine – post-conference considerations
Piśmiennicze dziedzictwo medycyny – rozważania pokonferencyjne
Medical Library Forum 2019;12(1):39-50 | DOI: 10.34738/mlf.0024 | Report in English and Polish