The MOBIL-ized Librarian – benefits of equipping employees with mobile devices

Agnieszka Milewska
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence to: amilewska@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0002-4954-9809

Damian Rutkowski
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland

Summary: In today's literature on the activities of libraries, much attention is devoted to mobile technologies, but usually, this is done in the context of services provided to the reader, related to information, training and sharing resources. The mobile device ‘boom’ has prompted libraries to adapt software and content to be more accessible on mobile devices used by a modern reader. The standard is, therefore, responsive library sites and catalogs, electronic resources adapted for viewing them on smartphones and tablets or enjoying the ever-increasing popularity of QR codes. However, relatively little attention is devoted to mobile devices, which are treated as inexpensive tools, that can support various activities performed by library employees. This paper aims to show the potential benefits and uses of mobile devices in the daily work of librarians.

Streszczenie: W literaturze dotyczącej działalności bibliotek wiele uwagi poświęca się technologiom mobilnym, jednak zazwyczaj w kontekście usług świadczonych na rzecz czytelnika, związanych z informowaniem, szkoleniem i udostępnianiem zasobów. Mobilny boom, dający o sobie znać także w bibliotekach akademickich, wymusza dostosowanie oprogramowania i treści do wymogów zminiaturyzowanych urządzeń, którymi posługują się współcześni czytelnicy. Standardem stają się więc responsywne witryny biblioteczne oraz katalogi, zasoby elektroniczne dostosowane do przeglądania na smartfonach i tabletach czy cieszące się coraz większą popularnością kody QR. Stosunkowo niewiele uwagi poświęca się natomiast urządzeniom mobilnym, które – jako stosunkowo niedrogie narzędzia – mogą wesprzeć pracowników bibliotek w wykony-waniu wybranych czynności. Artykuł ma na celu przybliżenie potencjalnych i realnych zastosowań urządzeń mobilnych w codziennej pracy bibliotekarzy.

Keywords: libraries, mobile technologies, mobile devices

Medical Library Forum 2018;11(1):38-42 DOI: 10.34738/mlf.0006