Professor Zbigniew Religa Polish Medical Library – a successful project of the National Scientific Medical Library of Ukraine

Tatiana Ostapenko
National Scientific Medical Library of Ukraine, Kiev, Ukraine

Aurelia Vidma
National Scientific Medical Library of Ukraine, Kiev, Ukraine
Correspondence to: vidmaaurelia@gmail.com

Summary: The Polish Medical Library named after the worldwide known Polish cardiac surgeon Professor Zbigniew Religa is a joint international project of the National Scientific Medical Library of Ukraine and the District Medical Council in Warsaw with the support of the Polish Embassy in Ukraine. A large number of representatives of the Polish medical community like medical publishers, institutes, clinics, medical societies, medical universities, museums, and other organizations, as well as doctors and scientists, have joined this project. The readers of the Polish Medical Library are medical students, scientists, general practitioners, and healthcare workers from all over Ukraine, which allows them to access modern medical information, get acquainted with the achievements and experience of Polish medical men, be active members of the European medical community.

Streszczenie: Polska Biblioteka Medyczna imienia światowej sławy polskiego kardiochirurga – prof. Zbigniewa Religi jest wspólnym, międzynarodowym projektem Narodowej Biblioteki Nauk Medycznych w Kijowie i Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, realizowanym przy wsparciu Ambasady RP na Ukrainie. Do projektu dołączyło wielu przedstawicieli polskiej społeczności medycznej: wydawnictwa, towarzystwa i uniwersytety medyczne, instytuty, kliniki, muzea oraz inne organizacje, a także indywidualni lekarze i naukowcy. Czytelnikami Polskiej Biblioteki Medycznej są studenci medycyny, naukowcy, lekarze ogólni i pracownicy służby zdrowia z całej Ukrainy, co daje im możliwość dostępu do nowoczesnej informacji medycznej, zapoznania się z dorobkiem i doświadczeniem polskich medyków oraz bycia aktywnymi członkami europejskiej społeczności medycznej.

Keywords: National Scientific Medical Library of Ukraine, Prof. Zbigniew Religa Polish Medical Library, Prof. Jan Nielubowicz District Medical Council in Warsaw, international cooperation

Medical Library Forum 2018;11(1):51-54 DOI: 10.34738/mlf.0001