Forewords

Mirosław Wielgoś
Foreword of His Magnificence prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – Rector of the Medical University of Warsaw
Przedmowa prof. dr hab. n. med. Mirosława Wielgosia – JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Irmina Utrata
Foreword from chief editor Irmina Utrata – Director of the Main Library of the Medical University of Warsaw
Przedmowa redaktor naczelnej Irminy Utraty – Dyrektora Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Articles

Maria Turos
General anaesthesia as a topic of articles in the medical press of the Kingdom of Poland of the 1840s and 1850s
Znieczulenie ogólne jako temat artykułów w prasie lekarskiej Królestwa Polskiego lat 40. i 50. XIX w.
Medical Library Forum 2018;11(1):6-24 | DOI: 10.34738/mlf.0013 | Article in English and Polish

Tomasz Nowocień, Edyta Rogowska
Data management plan (DMP) in the academic library. New tasks and tools
Data management plan (DMP) w bibliotece naukowej. Nowe zadania i narzędzia
Medical Library Forum 2018;11(1):25-30 | DOI: 10.34738/mlf.0009 | Article in Polish

Piotr Kępski
Open Access as part of scientific policy
Otwarty dostęp jako element polityki naukowej
Medical Library Forum 2018;11(1):31-37 | DOI: 10.34738/mlf.0004 | Article in Polish

Agnieszka Milewska, Damian Rutkowski
The MOBIL-ized Librarian – benefits of equipping employees with mobile devices
Z-MOBIL-izowany bibliotekarz – o zaletach wyposażenia pracowników w urządzenia mobilne
Medical Library Forum 2018;11(1):38-42 | DOI: 10.34738/mlf.0006 | Article in Polish

Edyta Strzelczyk, Lidia Derfert-Wolf
Why ask? On the library’s user satisfaction surveys conducted within the framework of the Performance Analysis for Polish Research Libraries project
Po co pytać? O badaniach satysfakcji użytkowników bibliotek w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych
Medical Library Forum 2018;11(1):43-50 | DOI: 10.34738/mlf.0011 | Article in Polish

Tatiana Ostapenko, Aurelia Vidma
Professor Zbigniew Religa Polish Medical Library – a successful project of the National Scientific Medical Library of Ukraine
Polska Biblioteka Medyczna im. Profesora Zbigniewa Religi – udany projekt Narodowej biblioteki Nauk Medycznych Ukrainy
Medical Library Forum 2018;11(1):51-54 | DOI: 10.34738/mlf.0001 | Article in English